Bảng xem sao chiếu mệnh và vận hạn của 12 con giáp trong năm 2019

Bởi doanhnghiephanoi
51 Lượt xem

Bảng sao chiếu mệnh 

SAO NAM

SỐ TUỔI

SAO NỮ

La Hầu

10-19-28-37-46-55-64-73-82-91

Kế Đô
Thổ Tú 11-20-29 – 38-47-56 – 65-74-83 – 92 Vân Hán
Thủy Diệu 12-21-30 – 39-48-57 – 66-75-84 – 93 Mộc Đức
Thái Bạch 13-22-31 – 40-49-58 – 67-76-85 – 94 Thái Âm
Thái Dương 14-23-32 – 41-50-59 – 68-77-68 – 95 Thổ Tú
Vân Hán 15-24-33 – 42-51-60 – 69-78-87 – 69 La Hâu
Kế Đô 16-25-34 – 43-52-61 – 70-79-88 – 97 Thái Dương
Thái Âm 17-26-35 – 44-53-62 – 71-80-89 – 97 Thái Bạch
Mộc Dức 18-27-36 – 45-54-63 – 72-81-90 – 99 Thủy Diệu

Bảng sao hạn tuổi Tý năm 2019

Năm sinh Năm Sao – Hạn 2019 nam mạng Sao – Hạn 2019 nữ mạng
Mậu Tý 1948 Mộc Đức – Huỳnh Tuyền Thủy Diệu – Toán Tận
Canh Tý 1960 Vân Hán – Thiên La La Hầu – Diêm Vương
Nhâm Tý 1972 Thủy Diệu – Thiên Tinh  Mộc Đức – Tam Kheo
Giáp Tý 1984 Mộc Đức – Huỳnh Tuyền Thủy Diệu – Toán Tận
Bính Tý 1996 Vân Hán – Thiên La La Hầu – Diêm Vương

Bảng sao hạn tuổi Sửu năm 2019

Năm sinh Năm Sao – Hạn 2019 nam mạng Sao – Hạn 2019 nữ mạng
Kỷ Sửu 1949 Thái Âm – Diêm Vương Thái Bạch – Thiên La
 Tân Sửu 1961 Thái Dương – Thiên La Thổ Tú – Diêm Vương
 Quý Sửu 1973 Thổ Tú – Ngũ Mộ Vân Hán – Ngũ Mộ
 Ất Sửu 1985 Thái Âm – Diêm Vương Thái Bạch – Thiên La
 Đinh Sửu 1997 Thái Dương – Toán Tận Thổ Tú – Huỳnh Tuyền

Bảng sao hạn tuổi Dần năm 2019

Năm sinh Năm  Sao – Hạn 2019 nam mạng Sao – Hạn 2019 nữ mạng
Canh Dần 1950 Kế Đô – Địa Võng Thái Dương – Địa Võng
Nhâm Dần 1962 Thái Bạch – Toán Tận Thái Âm – Huỳnh Tuyền
Giáp Dần 1974 La Hầu – Tam Kheo Kế Đô – Thiên Tinh
Bính Dần 1986 Kế Đô – Địa Võng Thái Dương – Địa Võng
Mậu Dần 1998 Thái Bạch – Thiên Tinh Thái Âm – Tam Kheo

Bảng sao hạn tuổi Mão năm 2019

Năm sinh Năm Sao – Hạn 2019 nam mạng Sao – Hạn 2019 nữ mạng
 Tân Mão 1951 Vân Hán – Địa Võng La Hầu – Địa Võng
 Quý Mão 1963 Thủy Diệu – Thiên Tinh Mộc Đức – Tam Kheo
 Ất Mão 1975 Mộc Đức – Huỳnh Tuyền Thủy Diệu – Toán Tận
 Đinh Mão 1987 Vân Hán – Thiên La La Hầu – Diêm Vương
 Kỷ Mão 1999 Thủy Diệu – Ngũ Mộ Mộc Đức – Ngũ Mộ

Bảng sao hạn tuổi Thìn năm 2019

Năm sinh Năm Sao – Hạn 2019 nam mạng Sao – Hạn 2019 nữ mạng
 Nhâm Thìn 1952 Thái Dương – Thiên La Thổ Tú – Diêm Vương
Giáp Thìn 1964 Thổ Tú – Ngũ Mộ Vân Hán – Ngũ Mộ
 Bính Thìn 1976 Thái Âm – Diêm Vương Thái Bạch – Thiên La
 Mậu Thìn 1988 Thái Dương – Toán Tận Thổ Tú – Huỳnh Tuyền
Canh Thìn 2000 Thổ Tú – Tam Kheo Vân Hán – Thiên Tinh

Bảng sao hạn tuổi Tỵ năm 2019

Năm sinh Năm Sao – Hạn 2019 nam mạng Sao – Hạn 2019 nữ mạng
Quý Tỵ 1953 Thái Bạch – Toán Tận Thái Âm – Huỳnh Tuyền
Ất Tỵ 1965 La Hầu – Tam Kheo Kế Đô – Thiên Tinh
Đinh Tỵ 1977 Kế Đô – Địa Võng Thái Dương – Địa Võng
Kỷ Tỵ 1989 Thái Bạch – Thiên Tinh Thái Âm – Tam Kheo
Tân Tỵ 2001 La Hầu – Tam Kheo Kế Đô – Thiên Tinh

Bảng sao hạn tuổi Ngọ năm 2019

Năm sinh Năm Sao – Hạn 2019 nam mạng Sao – Hạn 2019 nữ mạng
 Giáp Ngọ 1954 Thủy Diệu – Thiên Tinh Mộc Đức – Tam Kheo
 Bính Ngọ 1966 Mộc Đức – Huỳnh Tuyền Thủy Diệu – Toán Tận
 Mậu Ngọ 1978 Vân Hán – Thiên La La Hầu – Diêm Vương
 Canh Ngọ 1990 Thủy Diệu – Ngũ Mộ Mộc Đức – Ngũ Mộ
 Nhâm Ngọ 2002 Mộc Đức – Huỳnh Tuyền Thủy Diệu – Toán Tận

Bảng sao hạn tuổi Mùi năm 2019

Năm sinh Năm  Sao – Hạn 2019 nam mạng Sao – Hạn 2019 nữ mạng
Ất Mùi 1955 Thổ Tú – Ngũ Mộ Vân Hán – Ngũ Mộ
Đinh Mùi 1967 Thái Âm – Diêm Vương Thái Bạch – Thiên La
Kỷ Mùi 1979 Thái Dương – Toán Tận Thổ Tú – Huỳnh Tuyền
Tân Mùi 1991 Thổ Tú – Ngũ Mộ Vân Hán – Ngũ Mộ
Quý Mùi 2003 Thái Âm – Diêm Vương Thái Bạch – Thiên La

Bảng sao hạn tuổi Thân năm 2019

Năm sinh Năm Sao – Hạn 2019 nam mạng Sao – Hạn 2019 nữ mạng
Bính Thân 1956 La Hầu – Tam Kheo Kế Đô – Thiên Tinh
Mậu Thân 1968 Kế Đô – Địa Võng Thái Dương – Địa Võng
Canh Thân 1980 Thái Bạch – Thiên Tinh Thái Âm – Tam Kheo
Nhâm Thân 1992 La Hầu – Tam Kheo Kế Đô – Thiên Tinh
Giáp Thân 2004 Kế Đô – Địa Võng Thái Dương – Địa Võng

Bảng sao hạn tuổi Dậu năm 2019

Năm sinh Năm Sao – Hạn 2019 nam mạng Sao – Hạn 2019 nữ mạng
Đinh Dậu  1957 Mộc Đức – Huỳnh Tuyền Thủy Diệu – Toán Tận
Kỷ Dậu 1969 Vân Hán – Thiên La La Hầu – Diêm Vương
Tân Dậu 1981 Thủy Diệu – Thiên Tinh Mộc Đức – Tam Kheo
Quý Dậu 1993 Mộc Đức – Huỳnh Tuyền Thủy Diệu – Toán Tận
Ất Dậu 2005 Vân Hán – Thiên La La Hầu – Diêm Vương

Bảng sao hạn tuổi Tuất năm 2019

Năm sinh Năm Sao – Hạn 2019 nam mạng Sao – Hạn 2019 nữ mạng
Mậu Tuất 1958 Thái Âm – Diêm Vương Thái Bạch – Thiên La
Canh Tuất 1970 Thái Dương – Toán Tận Thổ Tú – Huỳnh Tuyền
Nhâm Tuất 1982 Thổ Tú – Ngũ Mộ Vân Hán – Ngũ Mộ
Giáp Tuất 1994 Thái Âm – Diêm Vương Thái Bạch – Thiên La
Bính Tuất 2006 Thái Dương – Toán Tận Thổ Tú – Huỳnh Tuyền

Bảng sao hạn tuổi Hợi năm 2019

Năm sinh Năm Sao – Hạn 2019 nam mạng Sao – Hạn 2019 nữ mạng
Đinh Hợi 1947 La Hầu – Tam Kheo Kế Đô – Thiên Tinh
Kỷ Hợi 1959 Kế Đô – Địa Võng Thái Dương – Địa Võng
Tân Hợi 1971 Thái Bạch – Toán Tận Thái Âm – Huỳnh Tuyền
Quý Hợi 1983 La Hầu – Tam Kheo Kế Đô – Thiên Tinh
Ất Hợi  1995 Kế Đô – Địa Võng Thái Dương – Địa Võng

Bảng xem sao chiếu mệnh và vận hạn của 12 con giáp trong năm 2019

Bảng xem sao chiếu mệnh và vận hạn của 12 con giáp trong năm 2019

Sao La Hầu:

Sao La Hầu chắc nhiều người sẽ chưa biết sao La Hầu là gì? Trong tử vi năm nay những ai bị sao La Hầu chiếu mạng nên làm lễ sớ dâng sao giải hạn.

Sao La Hầu là hung tinh của phái mạnh nhưng phái đẹp cũng bi ai chẳng kém, thường đem lại điềm giữ không may tương quan đến lao lý, công quyền, tranh cãi, ăn nói thị phi, tai nạn đáng tiếc, bênh tật về tai mắt, máu huyết, hao tài. Nhiều chuyện phiền muộn, sầu bi. Xấu nhất là tháng giêng và tháng 2 âm lịch .

Sao Thổ Tú (nhiều người gọi là Thổ tinh):

Sao Thổ Tú tốt hay xấu chắc nhiều người chưa rõ lắm. Nếu năm nay những ai bị sao Thổ Tú chiếu mạng nên làm lễ hóa giải sao Thổ Tú .
Thổ Tú thường đem lại sự trở ngại, xung khắc miệng tiếng, có kẻ dấu tay sinh ra thưa kiện, xuất hành không thuận, giao đạo bất hòa, chăn nuôi thua lỗ, sức khỏe thể chất yếu, xấu nhất là tháng 4 và tháng 8 âm lịch .

Sao Thủy Diệu (còn gọi là thủy tinh):

Sao Thủy Diệu tốt hay xấu còn thùy thuộc vào tháng. Với những ai có sao Thủy Diệu chiếu mạng cũng nên làm lễ dâng sao hóa giải .
Sao Thủy Diệu tốt nhưng cũng kỵ tháng 4 và tháng 8 âm lịch. Chủ về tài lộc hỉ, không nên đi sông biển, giữ gìn lời nói ( nhất là so với phái đẹp ) nếu không sẽ có tranh cãi, lời tiếng thị phi đàm tiếu .

Sao Thái Bạch (kim tinh):

Sao Thái Bạch chiếu mạng sẽ là hung tin, bởi Sao Thái Bạch là ngôi sao 5 cánh mang vận xấu nhất trong những sao .
Thái Bạch là sao xấu cần giữ gìn trong việc làm kinh doanh thương mại, có tiểu nhân quấy phá, hao tán tiền của, hoàn toàn có thể trắng tay, đề phòng quan sự. Xấu nhất là tháng 2, 5, 8 âm lịch và kỵ màu trắng quanh năm .

Sao Thái Dương:

Sao Thái Dương đem lại sự tốt đẹp, tăng trưởng về công danh sự nghiệp, an khang – thịnh vượng thịnh vượng, nhiều tin vui, tài lộc cho nam, còn nữ lại hay bị đau ốm, thường gặp tai ách nhất là tháng 6 và tháng 10 âm lịch .

Sao Vân Hớn (hỏa tinh):

Sao Vân Hớn chiếu mạng, đàn ông hay đàn bà gặp sao này chiếu mạng, làm ăn mọi việc đều trung bình, khẩu thiệt, phòng thương tật, đâu ốm, nóng nảy, mồm miệng. Nam gặp tai tinh, bị kiện, thưa bất lợi, nữ không tốt về thai sản nhất là vào tháng 2, tháng 8 âm lịch .

Sao Kế Đô:

Sao Kế Đô là hung tin của nữ giới, thường đem lại tai nạn, hao tài tốn của, tang khó, bệnh tật, thị phi, đau khổ buồn rầu, họa vô đơn chí, trong gia đình có việc không may. Xấu nhất là vào tháng 3, tháng 9 âm lịch.

Sao Thái Âm (mặt trăng):

Sao Thái Âm tốt với nam lẫn nữ về công danh sự nghiệp và tài lộc, hỉ sự vào tháng 9 nhưng lại gây đau ốm bệnh tật, sinh đẻ có nguy hại cho phái đẹp vào tháng 10 .

Sao Mộc Đức (mộc tinh):

Sao này có ý nghĩa đem lại sự an vui, tốt đẹp, như mong muốn và nhiều mặt nhất là tôn sự. Tốt vào tháng 10 và tháng Chạp âm lịch. Nhưng nữ giới đề phòng bệnh tật phát sinh nhất là về máu huyết, phái mạnh coi chừng bệnh về mắt .
Việc cúng sao hóa giải hoàn toàn có thể làm bằng lễ vật dâng sao cúng khấn nhưng cũng hoàn toàn có thể thay việc cúng sao hạn bằng việc thận trọng trong mọi hoạt động giải trí, giữ cho tân hồn thuần hậu.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Để lại bình luận