Quy định về giám định tuổi mực ở Việt Nam tổng hợp năm 2020

Bởi doanhnghiephanoi
45 Lượt xem

5/5 – (1 bình chọn)

Giám định tuổi mực là công tác làm việc thuộc giám định tư pháp. Vì thế lao lý về giám định tuổi mực được chi tiết cụ thể tại Luật Giám định tư pháp và 1 số ít Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành. Dưới đây là những văn bản kiểm soát và điều chỉnh được tổng hợp tại thời gian tháng 04 năm 2020 .Quy định về giám định tuổi mực nói riêng và Giám định tư pháp nói chungQuy định về giám định tuổi mực nói riêng và Giám định tư pháp nói chungĐể khám phá thêm, những bạn hoàn toàn có thể xem thêm ở những bài viết tương quan sau :

 • Giám định chữ ký là gì
 • Giám định chữ ký trọn gói, nhanh chóng, chi phí thấp
 • Dịch vụ Giám định chữ ký chữ viết trên hợp đồng, văn bản
 • Giám định chữ viết mất bao nhiêu tiền
 • Chi phí giám định tuổi mực trên văn bản, ấn phẩm, tài liệu
 • Việt Nam hiện nay có thể giám định được tuổi mực không
 • Xác định tuổi mực được viết trên giấy in, giấy tay
 • Giám định tuổi mực chỉ áp dụng ở những văn bản lâu năm có đúng không
 • Giám định chữ viết mất bao nhiêu tiền

Quy định về giám định tuổi mực trực tiếp

 • Luật Giám định tư pháp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 20 tháng 6 năm 2012.
 • Nghị định 85/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giám định tư pháp
 • Nghị định 81/2014/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh chi phí giám định, định giá; chi phí cho người làm chứng, người phiên dịch trong tố tụng
 • Thông tư 33/2014/TT-BCA Quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm giám định viên kỹ thuật hình sự
 • Thông tư 24/2013/TT-BTTTT Quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực lĩnh vực thông tin và truyền thông
 • Thông tư 04/2014/TT-BXD Hướng dẫn một số nội dung về giám định tư pháp trong hoạt động đầu tư xây dựng
 • Thông tư 49/2014/TT-BNNPTNT Quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn
 • Thông tư 33/2014/TT-BGTVT Quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực giao thông vận tải
 • Thông tư 44/2014/TT-BTNMT Quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường
 • Thông tư 53/2015/TT-BYT Quy định điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện giám định cho tổ chức giám định tư pháp công lập trong lĩnh vực pháp y, pháp y tâm thần
 • Thông tư 42/2015/TT-BYT Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Pháp y tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
 • Pháp lệnh 02/2012/UBTVQH13 Chi phí giám định, định giá; chi phí cho người làm chứng, người phiên dịch trong tố tụng

Quy định về giám định tuổi mực gián tiếp

 • Luật Tố tụng hành chính được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 25 tháng 11 năm 2015
 • Luật Tố tụng Hình sự được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 27 tháng 11 năm 2015
 • Luật Tố tụng Dân sự được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 25 tháng 11 năm 2015

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Để lại bình luận