Xem tuổi làm ăn 2019 – Tuổi Kỷ Hợi hợp làm ăn với tuổi nào nhất

Bởi doanhnghiephanoi
59 Lượt xem
Năm sinh nữ Mệnh Thiên can

Địa chi

Cung mệnh Niên mệnh năm sinh Điểm
1966 Dương Thủy – Dương Mộc => Tương Sinh Thiên can : Bính – Thiên can : Kỷ => Tương Sinh Địa chi : Ngọ – Địa chi : Hợi => Tứ Tuyệt Cung : Đoài – Cung : Đoài => Phục Vị Thiên mệnh năm sinh : Kim – Thiên mệnh năm sinh : Kim => Bình Hòa 7
1967 Dương Thủy – Dương Mộc => Tương Sinh Thiên can : Đinh – Thiên can : Kỷ => Tương Sinh Địa chi : Mùi – Địa chi : Hợi => Tam Hợp Cung : Càn – Cung : Đoài => Sinh Khí Thiên mệnh năm sinh : Kim – Thiên mệnh năm sinh : Kim => Bình Hòa 9
1974 Dương Thủy – Dương Mộc => Tương Sinh Thiên can : Giáp – Thiên can : Kỷ => Tương Hợp Địa chi : Dần – Địa chi : Hợi => Lục Phá Cung : Cấn – Cung : Đoài => Diên Niên Thiên mệnh năm sinh : Thổ – Thiên mệnh năm sinh : Kim => Tương Sinh 8
1975 Dương Thủy – Dương Mộc => Tương Sinh Thiên can : Ất – Thiên can : Kỷ => Tương Phá Địa chi : Mão – Địa chi : Hợi => Tam Hợp Cung : Đoài – Cung : Đoài => Phục Vị Thiên mệnh năm sinh : Kim – Thiên mệnh năm sinh : Kim => Bình Hòa 7
1980 Dương Mộc – Dương Mộc => Bình Hòa Thiên can : Canh – Thiên can : Kỷ => Tương Sinh Địa chi : Thân – Địa chi : Hợi => Lục Hình Cung : Khôn – Cung : Đoài => Thiên Y Thiên mệnh năm sinh : Thổ – Thiên mệnh năm sinh : Kim => Tương Sinh 7
1983 Dương Thủy – Dương Mộc => Tương Sinh Thiên can : Quý – Thiên can : Kỷ => Bình Hòa Địa chi : Hợi – Địa chi : Hợi => Tự Hình Cung : Cấn – Cung : Đoài => Diên Niên Thiên mệnh năm sinh : Thổ – Thiên mệnh năm sinh : Kim => Tương Sinh 7
1986 Dương Hỏa – Dương Mộc => Tương Sinh Thiên can : Bính – Thiên can : Kỷ => Tương Sinh Địa chi : Dần – Địa chi : Hợi => Lục Phá Cung : Khôn – Cung : Đoài => Thiên Y Thiên mệnh năm sinh : Thổ – Thiên mệnh năm sinh : Kim => Tương Sinh 8
1994 Dương Hỏa – Dương Mộc => Tương Sinh

Thiên can : Giáp – Thiên can : Kỷ => Tương Hợp

Địa chi : Tuất – Địa chi : Hợi => Bình Hòa Cung : Càn – Cung : Đoài => Sinh Khí Thiên mệnh năm sinh : Kim – Thiên mệnh năm sinh : Kim => Bình Hòa 8
2003 Dương Mộc – Dương Mộc => Bình Hòa Thiên can : Quý – Thiên can : Kỷ => Bình Hòa Địa chi : Mùi – Địa chi : Hợi => Tam Hợp Cung : Càn – Cung : Đoài => Sinh Khí Thiên mệnh năm sinh : Kim – Thiên mệnh năm sinh : Kim => Bình Hòa 7
2004 Dương Thủy – Dương Mộc => Tương Sinh Thiên can : Giáp – Thiên can : Kỷ => Tương Hợp Địa chi : Thân – Địa chi : Hợi => Lục Hình Cung : Khôn – Cung : Đoài => Thiên Y Thiên mệnh năm sinh : Thổ – Thiên mệnh năm sinh : Kim => Tương Sinh 8
2010 Dương Mộc – Dương Mộc => Bình Hòa Thiên can : Canh – Thiên can : Kỷ => Tương Sinh Địa chi : Dần – Địa chi : Hợi => Lục Phá Cung : Cấn – Cung : Đoài => Diên Niên Thiên mệnh năm sinh : Thổ – Thiên mệnh năm sinh : Kim => Tương Sinh 7
2011 Dương Mộc – Dương Mộc => Bình Hòa Thiên can : Tân – Thiên can : Kỷ => Tương Sinh Địa chi : Mão – Địa chi : Hợi => Tam Hợp Cung : Đoài – Cung : Đoài => Phục Vị Thiên mệnh năm sinh : Kim – Thiên mệnh năm sinh : Kim => Bình Hòa 8
2012 Dương Thủy – Dương Mộc => Tương Sinh Thiên can : Nhâm – Thiên can : Kỷ => Bình Hòa Địa chi : Thìn – Địa chi : Hợi => Bình Hòa Cung : Càn – Cung : Đoài => Sinh Khí Thiên mệnh năm sinh : Kim – Thiên mệnh năm sinh : Kim => Bình Hòa 7
2013 Dương Thủy – Dương Mộc => Tương Sinh Thiên can : Quý – Thiên can : Kỷ => Bình Hòa Địa chi : Tỵ – Địa chi : Hợi => Lục Xung Cung : Khôn – Cung : Đoài => Thiên Y Thiên mệnh năm sinh : Thổ – Thiên mệnh năm sinh : Kim => Tương Sinh 7
2016 Dương Hỏa – Dương Mộc => Tương Sinh Thiên can : Bính – Thiên can : Kỷ => Tương Sinh Địa chi : Thân – Địa chi : Hợi => Lục Hình Cung : Khôn – Cung : Đoài => Thiên Y Thiên mệnh năm sinh : Thổ – Thiên mệnh năm sinh : Kim => Tương Sinh 8
2017 Dương Hỏa – Dương Mộc => Tương Sinh

Thiên can : Đinh – Thiên can : Kỷ => Tương Sinh

Địa chi : Dậu – Địa chi : Hợi => Bình Hòa Cung : Khảm – Cung : Đoài => Họa Hại Thiên mệnh năm sinh : Thủy – Thiên mệnh năm sinh : Kim => Tương Sinh 7

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Để lại bình luận