Phạm tội khi chưa đủ 16 tuổi bị xử lý thế nào?

Bởi doanhnghiephanoi
62 Lượt xem

Người dưới 16 tuổi phạm tội sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự trong một số trường hợp cụ thể. Mức phạt áp dụng đối với người dưới 16 tuổi cũng nhẹ hơn so với điều luật quy định.

Mục lục bài viết

  • Phạm tội khi chưa đủ 16 tuổi có phải chịu trách nhiệm hình sự không?
  • Người dưới 16 tuổi bị truy cứu trách nhiệm hình sự đối với những tội nào?
  • Khi xét xử người dưới 16 tuổi phải đáp ứng nguyên tắc gì?

Phạm tội khi chưa đủ 16 tuổi có phải chịu trách nhiệm hình sự không?

Câu hỏi: Chào HieuLuat, tôi có câu hỏi mong được giải đáp như sau: Phạm tội giết người khi chưa đủ 16 tuổi thì có phải chịu trách nhiệm hình sự không? Nếu phải chịu trách nhiệm hình sự thì mức phạt được quy định như thế nào?

HieuLuat xin cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về cho chúng tôi. Với câu hỏi của bạn, chúng tôi xin được giải đáp như sau :
Điều 12 Bộ luật Hình sự năm ngoái pháp luật, người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt quan trọng nghiêm trọng và thuộc 1 số ít tội danh đơn cử. Pháp luật không lao lý người dưới 14 tuổi phạm tội phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự. Tội giết người tùy thuộc vào khung hình phạt bị truy cứu mà được coi là tội phạm rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt quan trọng ngiêm trọng ( Điều 123 Bộ luật Hình sự năm ngoái ) .
Do vậy, phạm tội giết người khi từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về tội đã phạm, còn phạm tội giết người khi chưa đủ 14 tuổi thì không phải chịu trách nhiệm hình sự.

Do vậy, phạm tội giết người khi từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự về tội đã phạm, còn phạm tội giết người khi chưa đủ 14 tuổi thì không phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự .Pháp luật hình sự pháp luật người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phạm tội phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự, tuy nhiên, mức phạt được vận dụng so với những đối tượng người tiêu dùng này là nhẹ hơn so với pháp luật về mức phạt tại điều luật. Cụ thể, theo pháp luật tại Điều 99, Điều 100, Điều 101 Bộ luật Hình sự năm ngoái, mức phạt vận dụng so với người từ đủ 14 tuổi đến dưới dưới 16 tuổi phạm tội như sau :
– Các hình phạt được vận dụng so với người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phạm tội gồm có : Cảnh cáo ; Cải tạo không giam giữ ; Tù có thời hạn. Không vận dụng hình phạt chung thân, tử hình so với người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phạm tội ;
– Hình phạt tái tạo không giam giữ được vận dụng so với người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phạm tội rất nghiêm trọng ;
– Hình phạt tù vận dụng cho người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phạm tội :
+ Nếu điều luật được vận dụng pháp luật hình phạt tù chung thân hoặc tử hình, thì mức hình phạt cao nhất được vận dụng không quá 12 năm tù ;
+ Nếu là tù có thời hạn thì mức hình phạt cao nhất được vận dụng không quá một phần hai mức phạt tù mà điều luật pháp luật .
Theo đó, người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phạm tội giết người thì hoàn toàn có thể bị vận dụng mức hình phạt cao nhất là không quá 12 năm tù ( nếu trường hợp bị vận dụng mức chung thân, tử hình cho tội phạm ), hoặc không quá 10 năm trong trường hợp bị vận dụng tù có thời hạn. Do bạn chưa phân phối đủ thông tin cho chúng tôi về độ tuổi đơn cử của người phạm tội, quyết định hành động khởi tố, … nên dựa theo những giải đáp của chúng tôi đã nêu trên đây, bạn hoàn toàn có thể so sánh để có đáp án tương thích cho mình .

Kết luận: Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phạm tội giết người phải chịu trách nhiệm hình sự về tội đã phạm. Mức phạt tù được áp dụng khi người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi là nhẹ hơn so với mức phạt mà điều luật quy định.

pham toi khi chua du 16 tuoi

Phòng xử án so với người người 16 tuổi phạm tội là phòng xử án thân thiện ( Ảnh minh họa )

 

Người dưới 16 tuổi bị truy cứu trách nhiệm hình sự đối với những tội nào?

Câu hỏi: Chào Luật sư, tôi đang tìm hiểu quy định về người phạm tội là người dưới 16 tuổi. Tôi muốn hỏi: Người dưới 16 tuổi bị truy cứu trách nhiệm hình sự đối với những tội danh cụ thể nào? Xin cảm ơn

Chào bạn, chúng tôi đã tiếp đón được câu hỏi của bạn. Dựa theo pháp luật pháp lý hiện hành, chúng tôi giải đáp cho bạn như sau :
Khoản 2 Điều 12 Bộ luật Hình sự năm ngoái pháp luật độ tuổi chịu nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự đơn cử như sau :


2. Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt quan trọng nghiêm trọng pháp luật tại một trong những điều 123, 134, 141, 142, 143, 144, 150, 151, 168, 169, 170, 171, 173, 178, 248, 249, 250, 251, 252, 265, 266, 286, 287, 289, 290, 299, 303 và 304 của Bộ luật này

Theo đó, người phạm tội mà chưa đủ 14 tuổi thì không phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự hay không bị truy cứu nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự về tội đã phạm. Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự so với tội phạm rất nghiêm trọng ( là tội phạm mà mức cao nhất của khung hình phạt so với tội ấy là từ trên 07 năm tù đến 15 năm tù ), đặc biệt quan trọng nghiêm trọng ( là tội phạm mà mức cao nhất của khung hình phạt so với tội ấy là từ trên 15 năm tù đến 20 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình ) ở một số ít tội danh được Bộ luật Hình sự năm ngoái liệt kê đơn cử. Chi tiết những tội danh đó như sau :
– Tội giết người ( khoản 1, 2 Điều 123 ) ; Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe thể chất của người khác ( khoản 3, 4, 5 Điều 134 ) ; Tội hiếp dâm ( khoản 2, 3, 4 Điều 141 ) ; Tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi ( Điều 142 ) ; Tội cưỡng dâm ( khoản 2, 3, 4 Điều 143 ) ; Tội cưỡng dâm người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi ( Điều 144 ) ; Tội mua và bán người ( Điều 150 ) ; Tội mua và bán người dưới 16 tuổi ( Điều 151 ) ,
– Tội cướp gia tài ( Điều 168 ) ; Tội bắt cóc nhằm mục đích chiếm đoạt gia tài ( Điều 169 ) ; Tội cưỡng đoạt gia tài ( khoản 2, 3, 4 Điều 170 ) ; Tội cướp giật gia tài ( khoản 2, 3, 4 Điều 171 ), Tội trộm cắp gia tài ( khoản 2, 3, 4 Điều 173 ) ; Tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng gia tài ( khoản 2, 3, 4 Điều 178 ) ;
– Tội sản xuất trái phép chất ma túy ( Điều 248 ), Tội tàng trữ trái phép chất ma túy ( Điều 249 ), Tội luân chuyển trái phép chất ma túy ( Điều 250 ), Tội mua và bán trái phép chất ma túy ( Điều 251 ) và Tội chiếm đoạt chất ma túy ( khoản 2, 3, 4 Điều 252 ) ; Tội tổ chức triển khai đua xe trái phép ( khoản 2, 3, 4 Điều 265 ) ; Tội đua xe trái phép ( khoản 2, 3, 4 Điều 266 ) ;
– Tội phát tán chương trình tin học gây hại cho hoạt động giải trí của mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện đi lại điện tử ( khoản 2, 3 Điều 286 ) ; Tội cản trở hoặc gây rối loạn hoạt động giải trí của mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện đi lại điện tử ( khoản 2, 3 Điều 287 ) ; Tội xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện đi lại điện tử của người khác ( khoản 2, 3 Điều 289 ) ; Tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện đi lại điện tử thực thi hành vi chiếm đoạt gia tài ( khoản 2, 3, 4 Điều 290 ) ;
– Tội khủng bố ( khoản 1, 2, 3 Điều 299 ) ; Tội hủy hoại khu công trình, cơ sở, phương tiện đi lại quan trọng về bảo mật an ninh vương quốc ( khoản 1, 2 Điều 303 ) ; Tội sản xuất, tàng trữ, luân chuyển, sử dụng, mua và bán trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự chiến lược ( Điều 304 )
Như vậy, người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi hoàn toàn có thể bị truy cứu nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự so với 28 tội danh của Bộ luật Hình sự năm ngoái như chúng tôi đã nêu trên .

 

Khi xét xử người dưới 16 tuổi phải đáp ứng nguyên tắc gì?

Câu hỏi: Xin chào Luật sư. Tôi có tìm hiểu và được biết trong quá trình xét xử và xử lý người dưới 16 tuổi phạm tội có một số những nguyên tắc cần phải tuân thủ, nhưng tôi chưa kịp tìm hiểu chi tiết. Mong Luật sư có thể giải đáp cho tôi nguyên tắc xử lý người dưới 16 tuổi phạm tội và các vấn đề phải tuân thủ khi Tòa án xét xử người dưới 16 tuổi phạm tội là gì? Chân thành cảm ơn.

Chào bạn, chúng tôi đã tiếp đón hàng loạt câu hỏi của bạn. Căn cứ pháp luật pháp lý hiện hành, chúng tôi giải đáp vướng mắc của bạn như sau :
Trước hết, người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt quan trọng nghiêm trọng tại một số ít điều luật đơn cử của Bộ luật Hình sự năm ngoái ( những điều đó là Điều 123, 134, 141, 142, 143, 144, 150, 151, 168, 169, 170, 171, 173, 178, 248, 249, 250, 251, 252, 265, 266, 286, 287, 289, 290, 299, 303 và 304 ) ( khoản 2 Điều 12 Bộ luật Hình sự năm ngoái ). Do đó, người dưới 14 tuổi không bị truy cứu nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm, người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi chỉ phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý so với 1 số ít tội phạm nhất định .
Các nguyên tắc, yêu cầu buộc phải tuân thủ khi giải quyết vụ án hình sự mà người phạm tội là người dưới 16 tuổi bao gồm các nội dung dưới đây:

Các nguyên tắc, nhu yếu buộc phải tuân thủ khi xử lý vụ án hình sự mà người phạm tội là người dưới 16 tuổi gồm có những nội dung dưới đây :

Thứ nhất, nguyên tắc xử lý người dưới 16 tuổi phạm tội

Theo Điều 91 Bộ luật Hình sự năm ngoái, khi giải quyết và xử lý người dưới 16 tuổi phạm tội cần phải bảo vệ những nguyên tắc chung sau :
– Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi hoàn toàn có thể được miễn trách nhiệm hình sự và vận dụng một trong những giải pháp giám sát, giáo dục vận dụng trong trường hợp được miễn trách nhiệm hình sự ( lao lý tại Mục 2 Chương XII Bộ luật Hình sự năm ngoái ) nếu thỏa mãn nhu cầu những điều kiện kèm theo sau đây :
+ Người phạm tội có nhiều diễn biến giảm nhẹ, tự nguyện khắc phục hầu hết hậu quả, không thuộc trường hợp được miễn trách nhiệm hình sự ( lao lý tại Điều 29 Bộ luật Hình sự năm ngoái ) ;
+ Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phạm tội rất nghiêm trọng pháp luật tại khoản 2 Điều 12 của Bộ luật Hình sự năm ngoái ( pháp luật pháp luật về tuổi chịu nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự ), trừ tội phạm pháp luật tại những Điều 123 ( Tội giết người ), Điều 134 ( Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe thể chất của người khác ), Điều 141 ( Tội hiếp dâm ), Điều 142 ( Tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi ), Điều 144 ( Tội cưỡng dâm người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi ), Điều 150 ( Tội mua và bán người ), Điều 151 ( Tội mua và bán người dưới 16 tuổi ), Điều 168 ( Tội cướp gia tài ), Điều 171 ( Tội cướp giật gia tài ), Điều 248 ( Tội sản xuất trái phép chất ma túy ), Điều 249 ( Tội tàng trữ trái phép chất ma túy ), Điều 250 ( Tội luân chuyển trái phép chất ma túy ), Điều 251 ( Tội mua và bán trái phép chất ma túy ) và Điều 252 ( Tội chiếm đoạt chất ma túy ) của Bộ luật Hình sự năm ngoái. Hoặc người phạm tội là đồng phạm có vai trò không đáng kể trong vụ án .
– Việc truy cứu nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự so với người dưới 16 tuổi chỉ được thực thi trong trường hợp thiết yếu, và phải địa thế căn cứ vào những đặc thù về nhân thân của họ, đặc thù nguy hại cho xã hội của hành vi phạm tội và nhu yếu của việc phòng ngừa tội phạm ;
– Khi xét xử, Tòa án chỉ thực thi vận dụng hình phạt nếu xét thấy việc miễn trách nhiệm hình sự và vận dụng những giải pháp giám sát, giáo dục pháp luật tại Mục 2 Chương XII Bộ luật Hình sự năm ngoái ( ví dụ : Giáo dục đào tạo tại xã, phường, thị xã ; Khiển trách … ) hoặc những giải pháp tư pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng không hề bảo vệ phòng ngừa, giáo dục tội phạm ;
– Tòa án chỉ vận dụng hình phạt tù có thời hạn so với người dưới 16 tuổi phạm tội khi xét thấy những hình phạt và giải pháp giáo dục khác không có công dụng răn đe, phòng ngừa ;
– Hình phạt tù có thời hạn được vận dụng so với người dưới 16 tuổi phạm tội phải nhẹ hơn so với điều luật pháp luật, không vận dụng hình phạt chung thân hoặc tử hình so với đối tượng người dùng này. Cụ thể, nếu điều luật được vận dụng pháp luật hình phạt tù chung thân hoặc tử hình, thì mức hình phạt cao nhất được vận dụng không quá 12 năm tù ; Nếu là tù có thời hạn thì mức hình phạt cao nhất được vận dụng không quá một phần hai mức phạt tù mà điều luật pháp luật. Đồng thời, không vận dụng hình phạt bổ trợ so với người phạm tội dưới 16 tuổi ;
– Án đã tuyên so với người dưới 16 tuổi phạm tội, thì không tính để xác lập tái phạm hoặc tái phạm nguy hại .
Đây là những nguyên tắc giải quyết và xử lý chung được vận dụng so với người dưới 16 tuổi phạm tội .

Thứ hai, một số yêu cầu phải tuân thủ khi xét xử người phạm tội dưới 16 tuổi

Căn cứ Bộ luật tố tụng Hình sự năm ngoái, Thông tư 02/2018 / TT-TANDTC, một số ít nhu yếu phải thực thi khi xét xử người dưới 16 tuổi phạm tội như sau :
– Phòng xử án phải được sắp xếp thân thiện theo lao lý pháp lý, bảo vệ quyền lợi tốt nhất cho người phạm tội. Thẩm phán mặc phục trang hành chính của Tòa án và không mặc áo choàng ;
– Khi xét xử vụ án, người đại diện thay mặt của người dưới 16 tuổi phạm tội và đại diện thay mặt của trường học nơi người phạm tội đang học tập là những người bắt buộc phải xuất hiện tại phòng xét xử của Tòa án ;
– Đối với những vụ án có nhu yếu của người dưới 16 tuổi, người đại diện thay mặt của họ hoặc để giữ bí hiểm đời tư, bảo vệ người dưới 16 tuổi thì Tòa án cũng hoàn toàn có thể xét xử kín nhưng phải tuyên án công khai minh bạch theo pháp luật. Không xét xử lưu động khi có người phạm tội là người dưới 16 tuổi ;
– Việc xét hỏi, tranh luận với bị cáo, bị hại, người làm chứng là người dưới 16 tuổi tại phiên tòa xét xử được thực thi tương thích với lứa tuổi, mức độ tăng trưởng của họ ;
– Tòa án thực thi chỉ định người bào chữa cho người dưới 16 tuổi phạm tội trong trường hợp người phạm tội hoặc người thân thích / người đại diện thay mặt của họ không mời người bào chữa ;
– Về thành phần Hội đồng xét xử xét xử sơ thẩm vụ án, phải có một Hội thẩm là giáo viên hoặc cán bộ Đoàn người trẻ tuổi hoặc người có kinh nghiệm tay nghề, hiểu biết tâm ý người dưới 16 tuổi ;
– Khi xét xử cùng một lần người dưới 16 tuổi phạm nhiều tội thì Tòa án quyết định hành động hình phạt so với từng tội và tổng hợp hình phạt chung theo lao lý tại Điều 55 của Bộ luật hình sự ;

Trên đây là một số quy định/yêu cầu chung khi truy tố, xét xử người phạm tội dưới 16 tuổi.

Kết luận: Khi xử lý người phạm tội dưới 16 tuổi cần phải tuân thủ các nguyên tắc, yêu cầu quy định tại Bộ luật Hình sự 2015, Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015, Thông tư 02/2018/TT-TANDTC như chúng tôi đã nêu trên.

Khi giải quyết và xử lý người phạm tội dưới 16 tuổi cần phải tuân thủ những nguyên tắc, nhu yếu lao lý tại Bộ luật Hình sự năm ngoái, Bộ luật Tố tụng Hình sự năm ngoái, Thông tư 02/2018 / TT-TANDTC như chúng tôi đã nêu trên .

Trên đây là giải đáp thắc mắc về phạm tội khi chưa đủ 16 tuổi, nếu còn thắc mắc, vui lòng  19006199 để được hỗ trợ.

>> Có phải chịu trách nhiệm hình sự khi phạm tội chưa đạt không?

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Để lại bình luận